Dorpslijst Horssen
Welkom, bij Fedratie Dorpslijsten

Een stem voor Horssen

Dorpslijst Horssen is een lokale, niet aan landelijke politieke stromingen gebonden, partij.
Uit de praktijk blijkt dat binnen de gemeenteraad specifieke dorpsbelangen het best kunnen worden behartigd door mensen met een lokale verbondenheid: mannen en vrouwen die actief en nauwgezet - los van enige landelijke politieke kleur – peilen, maar ook zelf weten en hebben ervaren wat er leeft en speelt.

Doelstelling

Het doel van Dorpslijst Horssen is om zoveel mogelijk invloed te verwerven binnen het gemeentebestuur en hierdoor de leefbaarheid in Horssen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Vanuit de erkenning dat Druten de hoofdkern is, met een regionale taak voor werkgelegenheid, onderwijs, zorg en cultuur, zien wij, aanvullend daarop, het als een van onze belangrijkste taken om, samen met de andere dorpslijsten, de eigen identiteit en vitaliteit van de kernen te waarborgen.


Contactpersonen:

Gérard de Wildt 
Mekkersteeg 15a - 6631 KW   Horssen
0487-542366 - g.dewildt15a@gmail.com

Ben van Ooijen
Bikkeldam 10 - 6631 BL Horssen
06-24897545 - itsooyen@kabelfoon.nl

logo Dorpslijst Horssen
 

Lijst 6 - dorpslijst Horssen
Horssen, een plaatje van een dorp
 
Design Plus wie zijn wij wat hebben we bereikt Speerpunten Verkiezingslijst Achterban Contact Downloads